Dasco Court 13, Perez Acres, Yigo, GU 96929 (MLS# 24-1626)